youralt
FAQ | 10000records

FAQ

Kontakt os gerne for yderligere spørgsmål.

Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil byde på auktionsnummeret?

Du er mere end velkommen til at ringe eller maile til 10.000 Records inden du afgiver dit bud og få en snak omkring auktionen. Du kan også læse mere under “Auction” her på siden.

Hvordan foregår auktionen?

Auktionen afholdes på 10.000 Records hjemmeside. Man byder på nummeret over nettet, men betaling foregår ved at 10.000 Records sender auktionsvinderen en faktura. Auktionsvinderen offentliggøres på 10.000 Records hjemmeside og andre relevante medier. Auktionsnummeret udleveres når 10.000 Records har modtaget auktionsbeløbet. Beløbet betales til 10.000 Records, som formidler pengene videre til den næste artist.

Hvad får køberen ud af at købe auktionsnummeret?

Køberen af auktions nummeret får et stykke unikt kunst, som kun findes i dette ene eksemplar.

Hele auktionsbeløbet går til den næste artist, der udgives på 10.000 Records. Så på den måde er køberen sponsor af ny dansk musik. Køberen bliver også krediteret som sponsor på den kommende udgivelse, plakater, artistens hjemmeside samt 10.000 Records hjemmeside og Facebookgruppe m.m. Køberen bliver æresmedlem af 10.000 Records og får en intimkoncert med artisten bag auktionsnummeret.

Hvad vil det sige at blive æresmedlem af 10.000 Records?

Det betyder at køberen får alle fremtidige udgivelser fra 10.000 Records og billetter til andre arrangementer på 10.000 Records vegne.

Hvad er en intimkoncert?

Som udgangspunkt afholdes intimkoncerterne i Best Kept Secret studio, hvor der kun kan være max 25 tilskuere tilstede. Intimkoncerterne er tænkte som en akkustisk udgave af artistens musik. Koncertdatoen formidles igennem 10.000 Records og skal afholdes senest et år efter auktionen afsluttes.

Hvilke rettigheder har køberen til auktionsnummeret?

Det er de normalt gældende regler, som også gælder, når man køber et nummer på fx. iTunes. KODA og andre rettigheder til nummeret tilhører komponisten.

Kan man bruge auktionsnummeret til reklame?

Alle rettighederne til auktionsnummeret tilhører kunstneren. Man kan ifølge loven om ophavsret ikke videregive sine rettigheder. Men hvis fx. et firma vil bruge nummeret kommercielt, skal der laves en særskilt kontrakt imellem kunstner og firma, som 10.000 Records formidler.

Ejer køberen auktionsnummeret?

Man ejer ikke rettighederne til nummeret, da de altid tilhører ophavsmanden/kunstneren, – men køberen får det eneste eksisterende eksemplar.

Må jeg kopiere nummeret videre?

Du må kopiere nummeret til egne private formål såsom til bil, sommerhus, eller afspille nummeret i private fora.

Må jeg forære mine medarbejdere, familie eller venner nummeret?

Ja, hvis køberen ønsker at dele nummeret med fx. venner, familie, vil 10.000 Records stille yderligere 25 eksemplarer til rådighed. – Hvis nogle vil videregive nummeret til flere end 25, laves der en særskilt aftale.

Hvilke kritierier skal opfyldes for at blive signet på 10.000 Records?

Artisten skal kunne indspille og mixe en plade for max 10.000 kr. Udgifter til tryk, mastering, artwork etc. er IKKE poster der indregnes i 10.000kr-konceptet – KUN produktionen af musikken til albummet. 10.000 Records søger derfor artister af høj kvalitet, der kan få maximalt potentiale ud af få økonomiske midler.

Hvilke krav stilles til auktionsnummeret?

Det skal være et nummer, der aldrig er blevet offenliggjort før. Det skal naturligvis være en enestående komposition, og det skal være skrevet specielt til selve auktionen.

Hvad kan 10.000 Records tilbyde de signede kunstnere?

En distributionsaftale igennem At:tack distribution, auktionsbeløbet på minimum 10.000 kr, et netværk indenfor PR, trykkeri mm, rabatordninger, rådgivning og rotationsmøde hos radio.

Hvilke betingelser skal være opfyldt, for at artisten får auktionsbeløbet udbetalt?

Bandet og 10.000 Records underskriver en kontrakt. 10.000 Records står for at betale bandets udgifter i forbindelse med udgivelsen med de penge der er kommet ind fra forrige auktion. Hvis auktionsbeløbet overstiger 10.000kr, eller pladen koster mindre end 10.000 kr at lave, sørger 10.000 Records for, at de overskydende penge bliver brugt på bedste vis til markedsføring af artisten/udgivelsen.

Hvilke udgifter står 10.000 Records for?

10.000 Records videreformidler auktionsbeløbet på minimum 10.000kr eller mere fra køberen til artisten/udgivelsen.

Comments are closed.