youralt
Nelson Can | 10000records

Nelson Can

-DANISH- (scroll down to read this in English)

Nelson Can er et dansk pigeband, der blev dannet i starten af 2011, men det musikalske samarbejde mellem de tre bandmedlemmer er dog ikke helt ukendt.

Bandet består af Signe Tobiassen, Selina Lannie og Tami Harmony Panik Vibberstoft, som er de forhenværende medlemmer i det nu opløste band Niels På Dåse. Dengang startede det hele med en løgn, om et band, der ikke eksisterede, og pludselig stod Niels På Dåse med både manager, kontrakt og gigs. Så var der ikke nogen vej tilbage, og de tre daværende gymnasiepiger måtte i øveren og finde ud af, hvem der så skulle spille på hvad.

Siden gik bandet dog i opløsning (man er vel et pigeband), og i flere år hørte man ingenting fra de tre medlemmer.

Men i 2011 blev de tre piger enige om at genoptage samarbejdet og dannede derfor bandet Nelson Can. Det er et nyt band, men det er de samme tre piger (bare lidt ældre), endnu mere energi, nye instrumenter og engelske tekster.

-ENGLISH-
Nelson Can is a Danish girl band that was started in 2011. However, the musical cooperation between the three band members is not completely unknown.

The band consists of Signe Tobiassen, Selina Lannie og Tami Harmony Panik Vibberstoft who are the previous members of the now dissolved band Niels På Dåse. Back then the whole thing started with a lie about a band that didn’t exist and suddenly Niels På Dåse had both manager, record deal and gigs. Then there was no turning back and the three former high school girls had to start rehearsing and figure out who was to play which instrument.

Later the band was dissolved (this is indeed a girl band), and in quite some time nothing was heard about them.

But in 2011 the three girls agreed to restart the collaboration and therefore they made the band Nelson Can. It’s a new band, but it’s the same three girls (just a bit older), even more energy, new instruments and English lyrics.
Nielson can

Comments are closed.